Trwa ładowanie...

Notowania

BLOOBER: strona spółki
6.06.2019, 20:36

BLO Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.06.2019 r. otrzymał informację od swojej spółki zależnej Bloober Team NA (dalej jako „Spółka”) o zawarciu przez Spółkę istotnej umowy z Microsoft Corporation z siedzibą w Washington, Stany Zjednoczone, mającej za przedmiot samodzielne wydanie nowej, produkowanej przez Spółkę gry na platformach spółki Microsoft w specjalnym programie. Prawa autorskie do przedmiotowej gry pozostaną przy dotychczasowych właścicielach i nie przejdą na Microsoft Corporation. O szczegółowej dacie premiery Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
W ocenie Emitenta sprzedaż gry w programie będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 i kolejne okresy.

Inne komunikaty