Notowania

PLGROUP: strona spółki
7.06.2019, 18:03

PLG Podpisanie umowy ramowej dotyczącej kompleksowego wykonanie prac adaptacyjnych powierzchni na Powiślu

Zarząd PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka, Emitenta) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa wraz z aneksem z Forbis Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wykonawca).
Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków oraz zasad współpracy, w zakresie dotyczącym kompleksowego wykonania prac adaptacyjnych powierzchni Spółki na Powiślu, o której Emitent informował w raporcie ESPI 13/2019, a w szczególności; 1. wykonanie projektów aranżacji Lokali 2. wykonanie Mebli zgodnie z dokumentacją projektową oraz ich montaż w Lokalu, 3. wykonanie prac adaptacyjnych Lokali Umowa ramowa nie zawiera ograniczeń w odniesieniu do łącznej wartości zleceń do zawarcia przez Emitenta i Wykonawcy. Aneks do umowy zleca prace projektowe dla Wykonawcy na podstawie umowy ramowej, obejmując następujący zakres prac; 1. Etap I – projekt budowlany Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja opracowana będzie na bazie dostarczonej przez Zamawiającego wizualizacji wnętrza, tj. koncepcji (wraz ze space planem) oraz uzgodniona z rzeczoznawcami d.s. BHP, sanepid i p.poż. - Plan zagospodarowania terenu - Układ funkcjonalny – rzut ogólnobudowlany. - Rzut wyburzeń / demontaży. - Rzuty - ściany, sufit, podłoga. - Projekt instalacji elektrycznej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. - Projekt instalacji sanitarnej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. - Analiza nośności stropu wykonana przez konstruktora Zakres opracowania dla powierzchni showroomu oraz biura nie uwzględnia projektu zmian ingerujących w konstrukcję budynku oraz elewację ( w tym drzwi wejściowe do lokalu, otwory i przebicia w ścianach żelbetowych). Możliwość ingerencji będzie uzależniona od decyzji właściciela/zarządcy budynku. W przypadku konieczności uwzględnienia wyżej opisanych zmian, opracowanie będzie podlegało oddzielnej wycenie. Przekazanie dokumentacji budowlanej w w/w zakresie - w 5 egzemplarzach papierowych , elektronicznej wersji .pdf oraz elektronicznej formie edytowalnej - dwg. Dokumentacja projektowa będzie uzgodniona z Zamawiającym oraz rzeczoznawcami d.s. BHP, sanepidu i p.poż. Zakres projektów nie obejmuje wykonania instalacji pożarowych oraz innych instalacji objętych gwarancją budynkową. 2. Etap II – projekt wykonawczy Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji wykonawczej zgodnie ze standardami obowiązującymi dla dokumentacji techniczno - budowlanej uwzględniającej rysunki warsztatowe oraz niezbędne detale architektoniczne dla wykonawcy mebli i robót budowlanych. Dokumentacja opracowana będzie na bazie przedstawionej koncepcji i uzgodniona z Wynajmującym oraz rzeczoznawcami d.s. BHP, sanepidu i p.poż. Architektura - Rzuty poziome - Rzuty poziome aranżacji z meblami - Rzuty poziome sufitów wraz z oświetleniem - Rzuty poziome posadzek i dyspozycje elektroinstalacyjne - Widoki ścian i przekroje budowlane – w przypadku niestandardowych rozwiązań - Oznakowanie lokalu – showroom - Projekt mebli na zamówienie - Wykaz materiałów - Opis techniczny Instalacja elektryczna - Plan instalacji elektrycznych - Plan instalacji oświetlenia - Schemat zasilania - Opis techniczny do projektów Instalacja sanitarna - Plan instalacji wentylacji - Plan klimatyzacji z opisem - Plan instalacji wod-kan - Opis techniczny do projektów Przekazanie dokumentacji wykonawczej jw. w wersji .pdf oraz formie edytowalnej - dwg. Dokumentacja uzgodniona z Wynajmującym oraz wyznaczonymi przez Wynajmującego rzeczoznawcami d.s. BHP, sanepidu i p.poż. Na podstawie pełnej dokumentacji Etapu II tworzony jest ostateczny kosztorys inwestorski. Zakres projektów obejmuje wytyczne dla instalacji pożarowych oraz pozostałych budynkowych. 3. Zakres prac nie obejmuje wykonania: - projektu SSP i DSO, - projektu konstrukcyjnego, - ekspertyz, - dokumentacji odtworzeniowych/inwentaryzacji, - przedmiaru robót i nadzoru autorskiego, - postępowania oraz uzgodnień konserwatorskich O postępach i zakończeniu prac objętych niniejszą umową Spółka poinformuje w odrębnych raportach.

Inne komunikaty