Trwa ładowanie...

Notowania

IPOPEMA: strona spółki
12.06.2019, 18:07

IPE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2019 r. („ZWZ”):
Akcjonariusz liczba głosów na ZWZ udział głosów na ZWZ Udział w ogólnej liczbie głosów OFE PZU "Złota Jesień" 3 741 000 20,46% 11,59% JLC Lewandowski S.K.A.* 2 990 789 17,63% 9,98% IPOPEMA PRE-IPO FIZAN* 2 990 789 17,63% 9,98% IPOPEMA 10 FIZAN** 2 851 420 16,80% 9,52% Quercus Parasolowy SFIO 2 361 800 13,92% 7,88% Mariusz Piskorski 915 000 5,39% 3,05% *Podmiot powiązany z Jackiem Lewandowskim; łącznie Jacek Lewandowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmioty powiązane) posiadał na ZWZ 6.320.868 głosów stanowiących 37,26% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 21,11% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki. **Podmiot powiązany ze Stanisławem Waczkowskim; łącznie Stanisław Waczkowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmiot powiązany) posiadał na ZWZ 3.142.855 głosów stanowiących 18,52% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 10,49% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

Inne komunikaty