Notowania

GKSKAT: strona spółki
13.06.2019, 9:55

GKS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
1. Miasto Katowice Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 57.800.000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 84,72 % Udział w liczbie głosów na ZWZ – 99,98 %

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-14
GKS Podjęcie przez walne zgromadzenie Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. - spółki zależnej GKS GieKSa Katowice S.A. uchwały o połączeniu
0,10
0,00
2019-06-13
GKS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
0,10
0,00
2019-06-12
GKS Podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A.
0,10
0,00
2019-05-31
GKS Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej
0,10
0,00
2019-05-16
GKS Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.
0,13
0,00
2019-05-13
GKS Informacja o zamieszczeniu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie podjęcia uchwały o połączeniu GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach
0,12
0,00
2019-05-03
GKS Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
0,13
0,00
2019-04-17
GKS Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach
0,15
0,00
2019-04-03
GKS Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza – Miasta Katowice.
0,15
0,00
2019-03-29
GKS Przyjęcie Planu połączenia ze spółką zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A. oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ze spółką Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach
0,14
0,00