Notowania

GKSKAT: strona spółki
13.06.2019, 9:55

GKS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
1. Miasto Katowice Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 57.800.000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 84,72 % Udział w liczbie głosów na ZWZ – 99,98 %

Inne komunikaty