Notowania

SYGNITY: strona spółki
14.06.2019, 21:14

SGN Informacja nt. zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku Spółka powzięła informację, że wskutek wniesienia przez prokuratora zażalenia na postanowienie Sądu o zastosowaniu wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego wobec Prezesa Zarządu Spółki, Sąd postanowił o jego nieuwzględnieniu i przekazaniu zażalenia do Sądu odwoławczego, jednocześnie zawieszając wykonanie ww. wolnościowego środka zapobiegawczego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd odwoławczy.
W związku z powyższym w trakcie posiedzenia w dniu 14 czerwca 2019 roku, mając na względzie przejściową niemożność sprawowania czynności przez Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia go w czynnościach Członka Zarządu. Zarząd Spółki informuje, że powyższa sytuacja nie ma znaczącego wpływu na sytuację Spółki, w szczególności w zakresie możliwości działania jej organów, zgodności ich składu z prawem i Statutem Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Inne komunikaty