Notowania

PKNORLEN: strona spółki
14.06.2019, 22:06

PKN Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło podzielić zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 5 434 149 842,17 PLN w następujący sposób:
- kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję), - pozostałą kwotę w wysokości 3 937 168 128,67 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło: - 22 lipca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz - 5 sierpnia 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (427 709 061 akcji).

Inne komunikaty