Notowania

DENTAMDC: strona spółki
17.06.2019, 23:07

DAM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dent-a-Medical S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku:
1. Kazimierz Stafin - 1.122.551 głosów, co stanowiło 83,45% głosów na tym Zgromadzeniu i 6,85% w ogólnej liczbie głosów. 2. Piotr Grzesiak - 222.589 głosów, co stanowiło 16,55% głosów na tym Zgromadzeniu i 1,36% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty