Notowania

EKOPOL: strona spółki
19.06.2019, 10:53

EGH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dbiu 18-06-2019

Ekopol Górnośląski Holding SA prezentuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA w dniu
18-06-2019, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki

Inne komunikaty