Notowania

ARI: strona spółki
21.06.2019, 16:41

ARI Skierowanie projektu Emitenta do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 r., w związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na II rundę konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich projekt Emitenta został skierowany do etapu negocjacji w ramach ww. konkursu.
Emitent ocenił powyższą informację za istotną, ponieważ całkowita wartość projektu wynosi 1 868 801,63 zł.

Inne komunikaty