Notowania

PASSUS: strona spółki
24.06.2019, 16:20

PAS Informacja w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2019 r. uzyskał informację od Zarządu Wisenet Sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, że pozostali wspólnicy Wisenet nie udzielili żadnych informacji co do kwestii wykonania prawa pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, a jeden z nich z tego prawa nie skorzystał. Tym samym według wiedzy Emitenta podwyższenie kapitału w spółce Wisenet, o którym była mowa w raporcie 2/2019 z dn. 16 kwietnia 2019 r., nie doszło do skutku.

Inne komunikaty