Notowania

PIW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE w dniu 24.06.2019 r.

Zarząd Platynowe Inwestycje SE , przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
1.Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.217.622 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.217.622 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 33,17 % Udział w liczbie głosów na WZA [%] 100,00 %

Inne komunikaty