Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-06-30
MAN Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
1,58
0,00
2022-06-30
MAN Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
1,58
0,00
2022-06-29
MAN Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
1,55
0,00
2022-06-27
MAN Rejestracja zmiany statutu Spółki
1,60
0,00
2022-06-22
MAN Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie – raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
1,63
0,00
2022-06-17
MAN Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2022
1,60
+2,50
2022-06-03
MAN Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
1,83
0,00
2022-05-27
MAN Q 1/2022: formularz raportu kwartalnego
1,79
+0,56
2022-04-28
MAN R /: formularz raportu rocznego
1,83
0,00
2022-04-25
MAN Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
1,73
0,00
2022-03-07
MAN Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2022
1,73
0,00
2022-02-28
MAN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF
1,74
0,00
2022-02-24
MAN Otrzymanie zawiadomienia o transakcji w trybie art. 19 MAR
1,68
+2,38
2022-02-17
MAN Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
1,70
0,00
2022-02-17
MAN Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
1,70
0,00
2022-02-04
PIW Umorzenie postępowania administracyjnego przed KNF
1,70
-0,59
2022-01-21
MAN Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
1,93
-0,52
2022-01-20
MAN Zawarcie znaczącej umowy
1,93
0,00
2022-01-20
MAN Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022.
1,93
0,00
2022-01-13
MAN Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE
1,99
-1,51
  • Poprzednia strona
  • z 37
  • Następna strona