Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów114000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-35-95-290-120
Zysk (strata) brutto78-167-215-123
Zysk (strata) netto78-167-215-123
Przepływy netto970-727846-36
Przepływy netto z działalności operacyjnej-258-374-406-236
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej1 228-3531 252200
Aktywa razem2 4576731 199140
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania193187546474
Zobowiązania długoterminowe000301
Zobowiązania krótkoterminowe193187546173
Kapitał własny2 264486653-334
Kapitał zakładowy1 8021 803601601
Liczba akcji (tys. szt.)21 000,0021 000,007 000,007 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,110,020,09-0,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,01-0,03-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów001 728147
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-563-201354-1 006
Zysk (strata) brutto-564-202354-1 009
Zysk (strata) netto-564-204356-960
Przepływy netto142-7175-9
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 057-1901 291-79
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej000518
Przepływy netto z działalności finansowej1 199119-1 216-448
Aktywa razem67314901 142
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18716637228
Zobowiązania długoterminowe012100
Zobowiązania krótkoterminowe1874537228
Kapitał własny486-15253914
Kapitał zakładowy1 8036018331 402
Liczba akcji (tys. szt.)21 000,007 000,009 700,0070 111,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,02-0,020,010,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,030,04-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport