Notowania

ECK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 13.808.338 Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841 Udział w ogólnej liczbie głosów: 45,73% Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 69,53% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%. Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 30,47% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Inne komunikaty