Notowania

IGORIA: strona spółki
25.06.2019, 13:59

IGT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

W dniu 25 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Nazwa akcjonariusza – NVM TRADING SP.Z O.O. Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 7.000.000 Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 44,09 % Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 25 % Nazwa akcjonariusza – IGORIAX LLP Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 7.850.310 Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 49,44 % Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 28,04 %

Inne komunikaty