Notowania

MRS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 11.06.2019 r.

Zarząd Spółki Metropolis S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty