Notowania

BENEFIT: strona spółki
25.06.2019, 20:16

BFT Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.
Do głosowanych uchwał nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Treść podjętych uchwał wraz z informacją o liczbie oddanych głosów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty