Notowania

IPOPEMA: strona spółki
26.06.2019, 16:08

IPE Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o złożeniu przez Piotra Szczepiórkowskiego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2019 r. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem rezygnacja jest konsekwencją rozszerzenia aktywności zawodowej Piotra Szczepiórkowskiego, w wyniku czego przestał on spełniać wymogi określone w art. 103 pkt 1d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Inne komunikaty