Notowania

PIW Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR.

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 27.06.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty