Notowania

BRAND24: strona spółki
28.06.2019, 13:25

B24 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 roku

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka] informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku [ZWZ] akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym ZWZ byli:
- Larq Growth Fund I FIZ, który posiadał na ZWZ 718.281 akcji Spółki, z których przysługiwało 718.281 głosów, co stanowiło 74,33% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 35,78% ogólnej liczby głosów w Spółce, - Pan Piotr Wierzejewski, który posiadał na ZWZ 248.028 akcji Spółki, z których przysługiwało 248.028 głosów, co stanowiło 25,67% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 12,36% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty