Notowania

BMX Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 27 czerwca 2019 r.

Zarząd BioMaxima S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. Czart Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 558 260 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 558 260 Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,97% Udział głosów na tym WZA: 27,21% 2. Tricar Services Ltd. Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 341 584 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 341 584 Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,16% Udział głosów na tym WZA: 16,65% 3. Pan Maciej Krzyżanowski Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 173 780 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 173 780 Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,66% Udział głosów na tym WZA: 8,47% 4. Pan Łukasz Urban Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 357 300 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 357 300 Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,58% Udział głosów na tym WZA: 17,42% 5. Pan Artur Wojcieszuk Liczba zarejestrowanych na WZA akcji 258 679 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 258 679 Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,94% Udział głosów na tym WZA: 12,61%

Inne komunikaty