Notowania

GOTFI: strona spółki
28.06.2019, 22:32

GTF Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 r.

Zarząd GO TFI S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty