Notowania

EDISON: strona spółki
1.07.2019, 11:47

EDN Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Edison S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2019 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Omegia S.A. posiadająca 2.639.645 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na WZ i 89,43% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty