Notowania

KOFAMA: strona spółki
3.07.2019, 13:42

KFM Prawomocny wyrok w sprawie roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie umowy warunkowego odkupu akcji serii C1

Zarząd Spółki KOFAMA Koźle S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 3 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęła informacja, iż wyrokiem z dnia 27 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na skutek złożonej w imieniu Emitenta apelacji zmienił wcześniejsze orzeczenie Sądu Okręgowego w Opolu wydane w sprawie z powództwa jednego z akcjonariuszy Emitenta. W skutek czego w całości zostało oddalone jego powództwo z tytułu zgłoszonego roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie umowy warunkowego odkupu akcji serii C1 o wartości 447 784,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Jest to pierwszy prawomocny wyrok, który zapadł w sprawie żądań zgłaszanych do Spółki przez akcjonariuszy w przedmiocie wykupu akcji serii C1, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2017 z 17 listopada 2017 r.

Inne komunikaty