Notowania

CASPAR: strona spółki
4.07.2019, 15:29

CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową
w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2019 r. wynosiła: - 330 767 887,42 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.), - 62 942 780,63 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.), - 571 478 844,31 zł netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.).

Inne komunikaty