Notowania

PASSUS: strona spółki
8.07.2019, 14:26

PAS Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie od międzynarodowej firmy z branży logistyczno-transportowej obejmujące 2 letnią subskrypcję systemu Riverbed Aternity w modelu SaaS oraz wsparcie Producenta.
Dostawa i wdrożenie rozwiązania nastąpi w ciągu 4 tygodni od daty złożenia zamówienia, a okreś świadczonego wsparca Producenta wyniesie łącznie 24 miesiące. Zamówienie nie przewiduje kar umownych po stronie Emitenta. Wartość zamówienia wynosi 644 303,86 USD netto i będzie płacona w dwóch transzach w wysokości 322 165,43 USD netto. Pierwsza transza zostanie zapłacona po dostawie licencji, a druga po 12 miesiącach.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-01-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
14,60
0,00
2019-12-19
PAS Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 21.01.2020 r.
14,00
0,00
2019-12-06
PAS Zawarcie umowy znaczącej
14,80
-0,68
2019-11-29
PAS Zawarcie umowy znaczącej
11,00
+9,09
2019-10-23
PAS Zawarcie umów znaczących
12,00
+7,50
2019-10-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-10-09
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-09-25
PAS Zawarcie umowy znaczącej
10,00
0,00
2019-07-24
PAS Nabycie udziałów w spółce zależnej
9,40
0,00
2019-07-08
PAS Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia
9,45
0,00