Notowania

AAS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 8 lipca 2019 roku

Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 lipca 2019 roku („ZWZ”).
1. Midven sp. z o.o. – liczba głosów na ZWZ – 998.000, udział w głosach na ZWZ - 100%, udział w ogólnej liczbie głosów - 83,43%

Inne komunikaty