Notowania

KPI Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży pożyczkowej

Zarząd Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 9 lipca 2019 roku Emitent podpisał umowę zakupu pakietu wierzytelności z tytułu niewypowiedzianych pożyczek z podmiotem z branży usług pożyczkowych. Wartość nominalna pożyczek to 5.148.055,00 zł (pięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych). Szczegółowe warunki umowy są standardowe w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. działalności. Stroną transakcji jest ten sam podmiot co wymieniony raporcie 10/2019.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji ze względu na znaczną z perspektywy Spółki wartość umowy. Ponadto powyższa informacja uznana została za istotną z punktu widzenia Emitenta, gdyż jest to pierwsza firma pożyczkowa, która zdecydował się na współpracę ze Spółką. Wraz z podpisaniem przedmiotowej umowy Emitent spodziewa się kontynuacji współpracy oraz ogólnego wzrostu przychodów, co dodatkowo może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

Inne komunikaty