Notowania

CHEMOS: strona spółki
11.07.2019, 18:15

CHS Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. („Emitent”, „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 11.07.2019 r. doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie („Sąd”), VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, nr sygn. akt VIII GU 372/18, w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta.
Sąd postanowił m.in.: 1. Ogłosić upadłość CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Bartosza Suchmiela, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Katarzyny Nowakowskiej – Miśty oraz syndyka w osobie Dariusza Sitka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504). Całość postanowienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty