Notowania

Sunex SA: strona spółki
11.07.2019, 18:37

SNX Zmiany w zakresie poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął informację o podpisaniu ze strony ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank"), w dniu 11 lipca 2019 r. aneksu do umowy opiewającej na zobowiązania pieniężne spółki Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("PE") - akcjonariusza większościowego Spółki wobec Banku ("Umowa Wieloproduktowa"). Na podstawie ww. umowy Bank udzielił PE odnawialny limit kredytowy w wysokości 2.000.000,00 zł do dnia 12 lipca 2020 r., tym samym strony dokonały podwyższenia wartości Umowy Wieloproduktowej do 2.000.000,00 zł. W związku z powyższym zmianie uległa również wartości poręczenia ww. Umowy przez Spółkę z kwoty 1.500.000,00 zł do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 zł.

Inne komunikaty