Notowania

LIVECHAT: strona spółki
11.07.2019, 18:42

LVC Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

W nawiązaniu do RB 12/2019 Zarząd LiveChat Software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 sierpnia 2019 r.
Projekty stanowią załącznik do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty