Notowania

PSW Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2019 roku

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o przychodach ze sprzedaży osiągniętych w II kwartale 2019 roku.
Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2019 roku wyniosła ok. 36 350 tys. zł. co oznacza wzrost o 19,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku. Wzrost liczony w Euro wyniósł 19,7%. W II kwartale 2019 roku Spółka pozyskała 6 nowych klientów. W stosunku do I kwartału 2019 roku przychody Emitenta wzrosły o 4,1%. W tym samym okresie wzrost przychodów liczony w Euro wyniósł 4,7%. Zarząd spodziewa się, że na uzyskany zysk w II kwartale 2019 roku wycena zabezpieczeń walutowych będzie miała dodatni wpływ w wysokości około 1,64 mln zł. Zarząd Emitenta informuje, że podana powyżej wartość przychodów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczna wartość przychodów i wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2019 roku zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym.

Inne komunikaty