Notowania

JUJUBEE: strona spółki
12.07.2019, 14:20

JJB Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach

Zarząd Jujubee S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu informacje otrzymane od akcjonariusza Pana Michała Stępnia - Prezesa Zarządu (osoby pełniącej obowiązki zarządcze), o zmniejszeniu udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, poniżej progu 10%.

Załączniki

Inne komunikaty