Notowania

GOTFI: strona spółki
12.07.2019, 18:21

GTF Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2019 r.

Zarząd Spółki GO TFI S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 lipca 2019 r. po wznowieniu obrad.

Załączniki

Inne komunikaty