Notowania

GOTFI: strona spółki
12.07.2019, 18:36

GTF Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Spółki GO TFI S.A. oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki GO TFI S.A. z dnia 12.07.2019

Zarząd Spółki GO TFI S.A. w załączeniu przekazuje:
1. Informację o dokonanych zmianach treści statutu Spółki GO TFI S.A. 2. Uchwały nr 4/2019 oraz 5/2019 ZWZA z dn. 28 czerwca 2019 r. podjęte w dniu 12 lipca 2019 r. po wznowieniu obrad.

Załączniki

Inne komunikaty