Notowania

GOTFI: strona spółki
12.07.2019, 18:44

GTF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki GO TFI S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. i wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2019 r.
Pan Tomasz Kołodziejak 807.458 szt. akcji oraz 807.458 głosów, co stanowi 49,24 % w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym oraz co stanowi 60,12 % głosów reprezentowanych na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pani Beata Kielan 535.713 szt. akcji oraz 535.713 głosów, co stanowi 32,67 % w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym, oraz co stanowi 39,88 % głosów reprezentowanych na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty