Notowania

BRAND24: strona spółki
15.07.2019, 18:08

B24 Liczba klientów Brand 24 w II kwartale 2019 roku

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informację o działalności handlowej Spółki i spółki zależnej (dalej: „Brand24”) w II kwartale 2019 roku.
Według danych o sprzedaży na koniec II kwartału 2019 roku Brand24 posiadał 3529 aktywnych klientów. Dla porównania na koniec poprzedniego kwartału liczba aktywnych klientów wynosiła 3333, co oznacza, iż liczba klientów netto wzrosła o 196 w ujęciu kwartał do kwartału. Natomiast na dzień 30 czerwca 2018 r. liczba aktywnych klientów Brand24 wynosiła 2544. Brand24 zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się̨ w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby monitorowanych kluczowych zwrotów.

Inne komunikaty