Notowania

UNIMA: strona spółki
22.07.2019, 16:01

U2K Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna _"Spółka"_ działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym wplynęła dwustronnie podpisana umowa na kompleksowe wykonanie systemów i instalacji teletechnicznych wewnetrznych i zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji budowa Muzeum Wojska Polskiego -I etap w Warszawie. Stronami umowy są Spółka jako Wykonawca i MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie - Zamawiający.
Wartość umowy wynosi 3.250.000 zł netto. Termin realizacji prac ustalono na 31 maja 2021 roku. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa nie jest umową warunkową.

Inne komunikaty