Notowania

BMX Informacja o końcowym rozliczeniu dotacji

W dniu 23.07.2019 r. Zarząd powziął informację, że kwota 2.763.775,99 zł z tytułu z rozliczenia dotacji 1.4 Wzór na Konkurencję II Etap, wpłynęła na konto Spółki, co obniżyło zaangażowanie kredytowe Emitenta o tę kwotę. Jest to zgodnie z informacjami podanymi w raporcie za drugi kwartał 2019 r. Dzięki wykorzystaniu dotacji 1.4 Wzór na Konkurencję II Etap, Spółka zakupiła m.in. maszyny i urządzenia produkcyjne umożliwiające wdrożenie do oferty nowych innowacyjnych produktów a także wartości niematerialne i prawne w tym projekt systemu informatycznego klasy ERP i projekt logo oraz nowej identyfikacji wizualnej Spółki.

Inne komunikaty