Notowania

FDGAMES: strona spółki
24.07.2019, 9:15

FDG Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Warlocks 2: God Slayers na platformie Nintendo Switch

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku i raportu bieżącego ESPI nr 18/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu przychody z dystrybucji gry Warlocks 2: God Slayers („Gra”) na platformie Nintendo Switch osiągnęły poziom 100.000 zł, co oznacza, że przychody te pozwalają na dokonanie zwrotu tzw. minimum guarantee („MG”), wypłaconego uprzednio Emitentowi przez Qubic Games SA z siedzibą w Siedlcach, to jest wydawcę Gry na platformie Nintendo Switch.
Emitent przypomina, że Gra miała premierę na platformie Nintendo Switch, w rejonie Nintendo Europe i Nintendo America, w dniu 7 czerwca 2019 roku, co oznacza, że powyższe przychody zostały zrealizowane w około 45 dni od dnia premiery. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że obecnie przychody z dystrybucji Gry na platformie Nintendo Switch będą, po potrąceniu prowizji Qubic Games SA, trafiać bezpośrednio na konto Emitenta. W ocenie Emitenta, przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu sprzedaży Gry, przychody z dystrybucji Gry na platformie Nintendo Switch mogą bardzo istotnie zwiększyć ogólne przychody Emitenta. Emitent przypomina ponadto, że w kolejnych okresach Emitent powinien uzyskiwać przychody z dystrybucji Gry na kolejnych platformach. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu. Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że premiera Gry na platformie Nintendo Switch jest przejawem konsekwentnej realizacji przez Emitenta planu wydawniczego, który powinien doprowadzić, jeszcze w roku 2019, do sytuacji w której Emitent będzie w stanie finansować się wyłącznie z bieżących przychodów ze sprzedaży (dystrybucji) gier.

Inne komunikaty