Notowania

ATREM: strona spółki
25.07.2019, 13:36

ATR Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Contrast sp. z o. o. uchwały o połączeniu

Zarząd Atrem S.A. informuje, o otrzymaniu informacji od swojej spółki zależnej Contrast sp. z o. o., o odbyciu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 25 lipca 2019 roku, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Contrast sp. z o. o., na którym podjęto uchwałę w sprawie połączenia spółki ATREM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką CONTRAST Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).
Podjęta uchwała zawierała zgodę na plan połączenia, przekazany raportem bieżącym nr 38/2019. Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-12
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów”
1,89
+8,75
2020-01-28
ATR Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
2,00
0,00
2019-12-09
ATR Zmiana funkcji Członka Zarządu Emitenta
1,99
+4,52
2019-12-02
ATR Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2,05
0,00
2019-11-29
ATR Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiaru sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa tj. Działu Informatyki
2,03
+0,99
2019-11-20
ATR QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,31
0,00
2019-11-20
ATR Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”
2,31
0,00
2019-11-14
ATR Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”
2,31
+0,43
2019-11-12
ATR Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
2,30
0,00
2019-11-06
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.
2,10
+2,38