Notowania

PLAYWAY: strona spółki
26.07.2019, 8:14

PLW Zawiązanie spółki Wastelands S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 25.07.2019 r. Spółka oraz osoby fizyczne zawiązały spółkę pod firmą Wastelands S.A. z siedzibą w Łodzi („Wastelands”).
Kapitał zakładowy Wastelands wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1.000.000 szt. akcji po 0,1 zł każda akcja. Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: a) Spółka – 470.000 akcji o wartości po 0,1 zł każda akcja, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 235.000 zł; d) osoby fizyczne – 530.000 akcji o wartości po 0,1 zł każda akcja, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 53.000 zł; Udział poszczególnych stron w kapitale zakładowym Wastelands będzie przedstawiał się w następujący sposób: a) Spółka – 47,00%; b) osoby fizyczne –53,00%. Wastelands przejmuje dotychczasową działalność (zasoby ludzkie, know-how, prawa do gier etc.) jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej pod taką samą nazwą (tj. Wastelands). W najbliższym czasie Wastelands wraz ze Spółką dokonają wyboru gier, które zostaną wdrożone do produkcji w Wastelands.

Inne komunikaty