Notowania

ECK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ EUROSNACK SA w dniu 30 lipca 2019 roku.

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 30 lipca 2019 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 25.557.006 Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841 Udział w ogólnej liczbie głosów: 84,64% Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ – 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ – 37,57% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%. Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ – 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ – 16,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%. Andrzej Stanisław Różycki: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ – 1.399.411, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ – 5,48% oraz w ogólnej liczbie głosów 4,63%. New Gym S.A.: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ – 10.349.257, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ – 40,49% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,28%. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Inne komunikaty