Notowania

PKPCARGO: strona spółki
30.07.2019, 20:57

PKP Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2019

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2019 r.:
- przychody z działalności operacyjnej – 2 446,7 mln zł; - EBIT – 101,8 mln zł; - zysk netto – 49,3 mln zł; - EBITDA – 450,1 mln zł (w tym wpływ MSSF 16 ok. 62,9 mln zł); - masa towarowa – 55,17 mln ton. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2019 r. zaplanowana jest na dzień 22 sierpnia 2019 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Inne komunikaty