Notowania

FINTECH: strona spółki
5.08.2019, 22:22

FTH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FINTECH S.A. w dniu 29.07.2019r.

Zarząd FINTECH S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.07.2019 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu

Załączniki

Inne komunikaty