Notowania

FDG Zawarcie umowy na wydanie gry „Good Night Knight" na platformę PC, Sony PlayStation 4, Nintendo Switch i Microsoft Xbox

Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta, tj. No Gravity Development sp. z o.o., zawarła umowę inwestycyjno - wydawniczą z Thiago M Reis Games i inwestorem prywatnym, regulującą warunki finansowania i wydania gry „Good Night Knight” („Gra”) na platformy PC, Sony PlayStation 4, Nintendo Switch i Microsoft Xbox. Zgodnie z umową No Gravity Development sp. z o.o. otrzyma 400.000 zł na produkcję i marketing Gry, w zamian za co Thiago M Reis Games i inwestor prywatny otrzymają udział w przychodach z Gry. Zgodnie z harmonogramem, wersja early access Gry na platformę Steam zostanie udostępniona jeszcze w roku 2019, a pełna wersja gry, na wszystkie docelowe platformy, zostanie wydana w roku 2021 roku.

Inne komunikaty