Notowania

GKSKAT: strona spółki
9.08.2019, 14:00

GKS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 8 sierpnia 2019 r.

GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 8 sierpnia 2019 r.
1. Miasto Katowice Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 57.800.000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 84,72 % Udział w liczbie głosów na NWZ – 100 %

Inne komunikaty