Notowania

ANALIZY: strona spółki
9.08.2019, 14:46

AOL Odwołanie Członka Rady Nadzorczej w Spółce Zależnej od Emitenta

Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zależnej od Emitenta (KupFundusz S.A.), w związku ze złożoną rezygnacją, odwołało z dniem 8 sierpnia 2019r. Pana Marcina Różowskiego z Rady Nadzorczej KupFundusz S.A.

Inne komunikaty