Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ANALIZY: strona spółki
27.02.2024, 12:00

AOL Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta

Zarząd Analizy Online S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2024 roku wpłynęło do Spółki powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. (Rozporządzenie MAR), informujące o sprzedaży przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta akcji spółki Analizy Online S.A. W związku z powyższym, w załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty