Notowania

ANALIZY: strona spółki
9.08.2019, 14:52

AOL Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Spółce Zależnej od Emitenta

Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zależnej od Emitenta (KupFundusz S.A.) powołało z dniem podjęcia uchwały tj. 8 sierpnia 2019r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Zależnej wspólnej kadencji, Pana Roberta Kowalskiego – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Inne komunikaty